Wie zijn wij?

VP studies is een bijlesorganisatie die erop gericht is om de leerachterstanden, die opgelopen zijn tijdens de Corona periode, te minimaliseren. Corona treft ons allemaal. Niet alleen de ziekenhuismedewerkers en horeca-ondernemers, maar ook de scholieren ervaren de nadelige gevolgen van het virus. Er vond een grote verandering plaats waardoor alle scholieren ineens online lessen moesten volgen. Het nadeel hiervan is dat zij via een beeldscherm minder goed kunnen leren dan in een fysieke les. Dit heeft als gevolg dat de leerachterstanden van de leerlingen zijn vergroot. Wij zijn van mening dat de leerachterstanden die ontstaan zijn zo snel mogelijk ingehaald moeten worden. De toekomstperspectieven van de leerlingen mogen namelijk niet beïnvloed worden door Corona.

Hoe pakken wij de leerachterstanden aan?

Om de leerachterstanden van de leerlingen zo veel mogelijk te minimaliseren, is het van belang om een goede plan van aanpak te hebben. De bijlessen die VP studies aanbiedt zijn gericht op active learning. Dit houdt in dat er fysieke lessen worden aangeboden, waarbij de nadruk ligt op interactie. Het is belangrijk om constant bezig te zijn met de leerstof. De leerlingen krijgen eerst uitleg en vervolgens maken zij de bijbehorende opdrachten. Deze opdrachten maken zij direct in de les. Achteraf bespreken wij de manieren waarop de leerlingen dit hebben aangepakt in groepsverband. Wij zijn namelijk van mening dat dit bijdraagt aan de interactie binnen de groep. Elke leerling krijgt de kans om zijn of haar ideeën met de rest te delen, omdat iedereen door ons gezien wordt ongeacht de grootte van de groep. Daarnaast blijft iedereen actief participeren tijdens de lessen.

Hoe meten wij de progressie bij de leerlingen?

De deelnemende leerlingen zullen aan het begin van het bijlestraject een test maken. Deze test is bedoeld om het niveau aan de start van het traject op een valide manier te meten. Wij kunnen op basis van de resultaten inschatten op welke gebieden de leerlingen onder de maat presteren.  Vervolgens gaan wij proactief met deze informatie aan de slag. Er wordt voor adequaat lesmateriaal gezorgd dat bedoeld is om de leerlingen te helpen met het versterken van hun capaciteiten. Om daarna te kunnen onderzoeken of onze methode effectief is, zullen we om de vier weken een korte test bij de leerlingen afnemen. Op deze manier kunnen we analyseren of er sprake is van progressie. Aan het eind van het traject zullen we een afsluitende toets afnemen. Op basis van deze resultaten kunnen wij meetbare conclusies trekken. Deze resultaten zullen wij met u bespreken, want transparantie is een essentieel onderdeel van onze werkwijze. 

Wat zijn onze kernwaarden?

Aandacht, Groei en Effectiviteit zijn de kernwaarden van VP studies. Ons doel is om ervoor te zorgen dat deze waarden tot uiting komen. Dit zal uiteindelijk resulteren in betere schoolresultaten. Dit is niet alleen essentieel voor de toetsen en de eindexamens, maar ook voor de vervolgopleiding(en) van de leerlingen. Wij zorgen ervoor dat de scholieren op een leuke en educatieve manier hun leerachterstand in kunnen halen!

KvK nummer: 83262717 

info@VPstudies.nl

Telefoonnummer: 0618160607. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00.