Groepsbijlessen voor scholieren

Wat is VP studies?

Veel basis- en middelbare scholieren hebben momenteel een leerachterstand. Dit is ontstaan doordat zij in de afgelopen maanden voornamelijk online lessen hebben gevolgd. Wij willen de leerlingen helpen met het inhalen van deze leerachterstand. Dit doen wij door bijlessen in groepsformaat aan te bieden op basis- en middelbare scholen in Rotterdam en omstreken.

Waarom zijn onze bijlessen effectief?

Bij de bijlessen van VP studies wordt er gebruik gemaakt van active learning. Het zijn fysieke lessen, waarbij de nadruk wordt gelegd op interactie. Dit zorgt ervoor dat de leerlingen actief blijven opletten tijdens de lessen. 

Wat zijn onze doelstellingen?

VP studies heeft dezelfde doelen als de scholen zelf, namelijk het verbeteren van de resultaten van de leerlingen. Wij willen dat alle leerlingen op een leuke en educatieve manier hun leerachterstand kunnen inhalen.

Voor wie is VP studies bedoeld?

Alle basisschoolleerlingen met een leerachterstand op het gebied van taal, begrijpend lezen en rekenen en alle middelbare scholieren met een leerachterstand op het gebied van Nederlands, Engels en wiskunde. De aanmelding voor de groepsbijlessen kan gedaan worden door een medewerker van een school, een docent, een ouder of door een scholier zelf. Hier kunt u het aanmeldformulier vinden. De aanmelding kan online al geregeld worden binnen enkele minuten!

Hoe zit het met de coronamaatregelen?

Wij vinden de gezondheid van de leerlingen even belangrijk als hun leerontwikkeling. Om deze reden zullen wij ons dan ook strikt aan de coronamaatregelen houden. Er zal sprake zijn van 1,5 meter afstand tussen de leerlingen in het lokaal. Daarnaast mogen zij alleen deelnemen aan de groepsbijlessen als zij geen verkoudheidsklachten hebben. 

Waar kan ik meer informatie vinden?

Bekijk onze info pagina of neem contact met ons. Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over onze tarieven en vrijblijvend een offerte aanvragen.